Waarom een hybride warmtepomp een goede keuze is

mrt 1, 2022 Nieuws

Woningcorporaties staan momenteel voor een grote opgave om woningen te verduurzamen. Zowel de CO2-uitstoot fors verminderen, als aardgasvrij maken zijn hierbij belangrijke doelen. Niet elke woning kan nu al aardgasvrij gemaakt worden, dit is bijvoorbeeld lastig bij woningen die afgelopen jaren al verbeterd zijn naar label B of beter. Daarnaast worden momenteel woningen gerenoveerd waarbij nog niet duidelijk is welke warmtevoorziening in de toekomst het beste uit de bus komt. Om in deze segmenten toch nu al CO2-uitstoot te reduceren, het tussendoel van 2030 moet immers worden gehaald, is de hybride warmtepomp een betaalbare en eenvoudige oplossing. Daarnaast profiteert de huurder van een lagere energierekening en heeft een toekomstige stijging van de gasprijs minder invloed op zijn energierekening.

Wat is een hybride warmtepomp?

Een hybride warmtepomp wordt veelal toegepast in combinatie met een cv-ketel. De hybride warmtepomp verwarmt de woning het grootste deel van het jaar, de cv-ketel springt enkel bij indien de warmtevraag te hoog wordt. De warmtepomp bespaart fors op aardgas en gebruikt in de plaats hiervan energie uit de lucht en elektriciteit. Er zijn globaal 3 types hybride warmtepompen.

1. Lucht/water warmtepomp met buitendeel

Dit type warmtepomp heeft over het algemeen een relatief groot vermogen door toepassing van een buitendeel. Het voordeel hiervan is dat deze een grote bijdrage kan leveren. Als nadeel worden de buitenunit (geluid) en de investeringskosten vaak genoemd.

2. Ventilatiewarmtepomp

Dit type warmtepomp maakt enkel gebruik van de retourventilatielucht uit de woning. Indien de warmtevraag hoger wordt, zal de vaak geïntegreerde ventilatie-unit automatisch opgevoerd worden. Hierdoor ontstaat over-ventilatie. Er wordt als het kouder wordt dus extra (te veel) geventileerd, waardoor de warmtevraag nog verder toeneemt en de cv-ketel eerder en vaker moet bijspringen. Bijkomend effect is meer koude lucht door de ventilatieroosters op momenten wanneer dat juist niet gewenst is. Dit heeft een negatief effect op het comfort, zeker in combinatie met een relatief lage temperatuurverwarming. De investering is relatief laag.

3. Lucht/water warmtepomp zónder buitendeel

Deze warmtepomp maakt gebruik van buitenlucht zonder toepassing van een buitendeel. De warmtepomp haalt zelf lucht van buiten via een ingebouwde ventilator. Indien de retourventilatielucht ook wordt aangesloten op de warmtepomp, zal deze lucht bijgemengd worden, wat ten goede komt van het rendement.

Trans-id levert deze warmtepomp, genaamd Vincent, en kan met elke cv-ketel worden gecombineerd. Hierbij zal met name gebruik worden gemaakt van buitenlucht, aangevuld met eventueel beschikbare ventilatielucht. De ventilatielucht kan middels een T-stuk worden aangesloten op de aanvoer naar de warmtepomp. Hierdoor kan het ventilatiesysteem zijn normale werk doen. Het principe is hieronder geschetst.

De warmtepomp is leidend voor het verwarmen van de woning. De cv-ketel zorgt voor de verwarming van het tapwater. Wanneer het buiten te koud is, of als het rendement van de warmtepomp lager is dan het rendement van de cv-ketel, zal laatstgenoemde het verwarmen van de woning overnemen.

Vincent kan worden gecombineerd met een speciale dakdoorvoer, waardoor de installatie erg eenvoudig en esthetisch mooi weggewerkt is in het dakvlak. Tevens wordt de Spider Klimaatthermostaat standaard meegeleverd. Met deze thermostaat kan zowel de ventilatie als de warmtepomp worden bediend. Deze thermostaat neemt de regeling van de cv-ketel ook over. In combinatie met de Spider Gateway kan de installatie volledig gemonitord worden. Het benodigde onderhoud is minimaal, een visuele inspectie en het schoonmaken van het filter kan gelijktijdig met het onderhoud van de cv-ketel worden uitgevoerd. Dit vergt geen extra training van de onderhoudsmonteur.

Beste prestaties

Vincent functioneert het beste in een enigszins goed geïsoleerde woning, vanaf ongeveer energielabel C met een transmissieverlies van maximaal 12 kW. De warmtepomp heeft een maximale aanvoertemperatuur van 60°C. Hoe lager de benodigde aanvoertemperatuur, des te groter de bijdrage van de warmtepomp en de besparing. Het bestaande afgiftesysteem is hierop ook van invloed. Een installateur kan u helpen om een transmissieberekening te maken. Korte luchtkanalen en een minimum aantal bochten voorkomen geluidsoverlast. In combinatie met het montageframe en de dakkap is de installatie eenvoudig te realiseren.

Voordelen woningcorporatie

De warmtepomp bespaart fors op aardgas en gebruikt in de plaats hiervan energie uit de lucht en elektriciteit. Dit levert een forse CO2-besparing op. Zeker met ingang van de NTA8800 op 1 januari 2021, welke de NEN7120 vervangt, is deze besparing significant. De oorzaak hiervan is het steeds groener worden van de elektriciteitsopwekking in Nederland. Hierdoor ontstaat steeds minder CO2-uitstoot bij de opwekking per kilowattuur. Het gevolg hiervan is inzichtelijk gemaakt in onderstaande grafiek. Hieruit blijkt dat de hybride warmtepomp in de nabije toekomst een significante rol gaat spelen in de CO2 reductiedoelstelling voor woningcorporaties.

In combinatie met een CO2-gestuurd ventilatiesysteem levert Vincent al snel 2 tot 3 energielabelstappen op. Vanwege het installatiegemak en de verhoogde ISDE-subsidie per 1 januari 2022 van € 2.400,- is de benodigde investering beperkt. Het grote voordeel is dat een hybride warmtepomp per direct aardgas en CO2-uitstoot reduceert. In de komende 15 jaar kunnen op natuurlijke momenten extra ingrepen worden gedaan om volledig van het aardgas af te gaan. Vincent is namelijk ook toepasbaar als all-electric, als u het transmissieverlies tot 4,5 kW weet te beperken. Met Vincent investeert u in een duurzame oplossing en bent u klaar voor de toekomst.

Voordelen bewoner

Het belangrijkste voordeel voor de bewoner is de besparing op de energierekening en dat de installatie van Vincent beperkt overlast geeft. Doordat Vincent elektriciteit verbruikt in plaats van aardgas, levert dit in de toekomst meer en meer voordeel op. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat de gasprijs komende jaren stijgt middels een hogere energiebelasting, terwijl de belasting op elektriciteit af zal nemen.

Conclusie

Ook in woningen waarbij het natuurlijk moment om te renoveren niet dichtbij ligt, zijn er mogelijkheden om nu al fors CO2-uitstoot en aardgas te reduceren. Welke warmteopwekker op termijn wordt ingezet om woningen volledig aardgasvrij te maken, kan hierdoor later worden gekozen. Daarnaast levert de hybride warmtepomp per direct een lagere energierekening op voor de bewoner.