All-electric route

Itho Daalderop is al sinds 2002 marktleider in de nieuwbouw met haar bodemenergie warmtepompen. Bodemenergie is energetisch gezien veruit de beste oplossing met een rendement van boven de 600%. Omdat het boren van bronnen in de bestaande
bouw impact heeft op reeds aangelegde tuinen van de bewoners, wordt er vaak gekozen voor lucht/water warmtepompen, bijvoorbeeld Vincent in een all-electric opstelling. Om ook de bestaande bouw te voorzien van de vele voordelen van bodemenergie hebben wij ‘Warmtepompnet’ ontwikkeld, waarbij dit op een betaalbare manier is toe te passen. Hierbij
wordt gebruik gemaakt van één zeer diepe bron, waar meerdere woningen op worden aangesloten. Deze diepe bron wordt geboord in een naastgelegen groenstrook of een hoek van het perceel. Het geeft enkele dagen overlast, maar zodra de boorinstallatie weg is, wordt de boorplaats netjes in de oude staat teruggebracht en hebben de woningen voor de rest
van hun levensduur gratis bodemenergie.

Voor welk type vastgoed vooral geschikt?

Voor rijtjeswoningen en portieketagewoningen met Label C of beter en een exploitatiehorizon langer dan 15 jaar.

Tot 40% goedkoper dan traditionele
NOM-renovaties

Door één bron te boren en daar tot maximaal vijf woningen op aan te sluiten, gecombineerd met een verbetering van de bestaande schil van de woning zijn all-electric renovaties financieel aantrekkelijk. Er wordt tegelijkertijd ventilatie met warmteterugwinning aangelegd om ventilatieverliezen te voorkomen. Indien gekozen wordt voor een wijkaanpak is een aanzienlijke verlaging van de initiële kosten mogelijk. Hiermee is een kostenreductie haalbaar van wel 40% t.o.v. traditionele NOM-renovaties. Uiteraard kan ook gekozen worden voor een lagere ambitielevel, maar de NOM-status van deze woningen maakt de investering met behulp van de EPV vergoeding nog interessanter.

Voordelen

 • Meerdere woningen op één bron
 • Flexibel toepasbaar bij gespikkeld bezit of mutatie
 • Forse reductie op kosten van de bron
 • Vrije keuze van energieleverancier voor bewoner
 • Stabiel en hoog rendement van de warmtepomp
  (voorspelbare energierekening)
 • Lagere netbelasting
 • Geen geluidsoverlast
 • Mogelijk met huidige afgiftesysteem
 • Lage TCO
Hybride route afbeelding

Wilt u graag in contact komen met een planontwikkelaar?