Specialist in het verduurzamen

van bestaand vastgoed

Meerdere oplossingen en alle expertise

onder één dak

Energietransitie in de bestaande bouw

Trans-id adviseert en begeleidt woningcorporaties en vastgoedeigenaren bij de verduurzamingsopgave van hun woningportefeuille.

We bieden energieconcepten aan op het gebied van renovatie en transformatie. Daarbij maken we gebruik van diverse duurzame oplossingen waaronder bodem of lucht/water warmtepompen, balansventilatie met warmteterugwinning en zonnepanelen. Onze focus ligt op woningen aardgasloos maken, waarbij Trans-id randvoorwaarden opgeeft waaraan de renovatie moet voldoen, zoals minimale RC-waardes, type glas en een geschikt ventilatiesysteem. Deze randvoorwaarden zorgen ervoor dat Trans-id de prestaties kan garanderen, de bewoner een lagere energierekening heeft en de woningbouwcoöperatie zijn woning bezit op een kostenefficiënte wijze kan verduurzamen.

Referentieprojecten

Onze concepten zijn ontworpen voor de typische Nederlandse woning in zowel hoog- als laagbouw. Door het toepassen van producten van Itho Daalderop, een Nederlandse fabrikant en marktleider op gebied van warmtepompen, zijn we in staat om gestandaardiseerde oplossingen te bieden voor diverse soorten complexen binnen een project. Onze aanpak is gebaseerd op het daadwerkelijk versnellen van de verduurzamingsopgave; wij werken met vaste prijzen en garanderen wij een kwalitatief hoogstaande klimaatoplossing.

Onze ervaring is dat wij bewoners actief mee moeten nemen in een verduurzamingstraject, zowel in participatie als in gebruik van de nieuwe klimaatoplossing. Daarom bieden wij ook een compleet pakket bewonersbegeleiding aan, zowel in het voortraject als na de oplevering.

Duurzaamheidsverslag 2022

Een comfortabeler, gezonder en energiezuiniger binnenklimaat voor iedereen. We scheppen alle voorwaarden om het te bereiken. Met volledig energieneutraal wonen niet als stip op de horizon maar vandaag al binnen handbereik.

Bij Climate for life, waar Trans-id onderdeel van uitmaakt, is onze hele organisatie ingericht op dit hogere doel. Voor onszelf én voor de wereld van morgen.

Duurzaamheid zit bij Climate for life in ons DNA. Lees hier meer over ons duurzaamheidsbeleid.