“De next step in verduurzamen begint vandaag!”

Woningcorporaties staan voor de enorme opgave om vóór 2050 circa 2,4 miljoen woningen te verduurzamen. Als eerste stap kiezen veel corporaties ervoor om de woningschil te isoleren. Een goede ontwikkeling, waarmee inmiddels goede stappen zijn genomen om de energievraag te beperken, aldus Stephan Stoffer, Commercieel Manager bij Trans-id. “De volgende stap is om de installaties te verduurzamen. Mede door de uiteenlopende woningvoorraden én kritische huurders lijkt per woning maatwerk nodig. Dit is echter niet het geval. Veel woningen hebben dezelfde kenmerken en zijn met minimale aanpassingen geschikt voor een duurzame installatie.” Om woningcorporaties, vastgoedverhuurders, beleggers én hun ketenpartners hierin te ondersteunen en om de (energetische) verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen, heeft Itho Daalderop in 2019 Trans-id opgericht.

Trans-id maakt net als Itho Daalderop en Klimaatgarant deel uit van de Climate For Life Groep. Het bedrijf adviseert en begeleidt woningcorporaties, vastgoedverhuurders, beleggers en hun ketenpartners bij de transitie van hun bestaande woningbezit naar een beter energielabel (A, A+ of A++). “In de meeste (binnen)steden zijn de woningen uit de jaren ’60, ’70 en ’80 inmiddels geïsoleerd”, weet Stoffer. “Bovendien zijn de meeste pilotprojecten nu wel uitgevoerd. Het is daarom hoog tijd voor de ‘next step’: het verduurzamen van de klimaatsystemen. Van verwarming en koeling tot en met warm tapwaterbereiding en ventilatie. Een stap die steeds aantrekkelijker wordt, nu de overheid de subsidies voor warmtepompen in de bestaande bouw met 50% heeft verhoogd.”

Compleet concept

Als organisatie ontwikkelt, adviseert en verkoopt Trans-id complete energieconcepten. “In al onze projecten gaan we uit van de Trias Energetica; een driestappenstrategie voor energiezuinig verbouwen”, vertelt Stoffer. “Om de energievraag van een bestaande woning, woongebouw of woonwijk tot een minimum te reduceren, zijn bouwkundige maatregelen zoals goede isolatie, een CO2-gestuurd ventilatiesysteem (MV of WTW) en betere beglazing onmisbaar. De energievraag die overblijft, kan vervolgens uitstekend worden ingevuld met een warmtepomp, in combinatie met bijvoorbeeld zonnepanelen. Samen met de woningcorporaties, vastgoedverhuurders en beleggers brengen we met behulp van een quickscan de staat van de bestaande woningvoorraad én de mogelijke verduurzamingsscenario’s in kaart. Het mooie is dat we niet alleen adviseren, maar ook de complete oplossing kunnen leveren. Denk hierbij aan de installatie van hybride of all-electric warmtepompen en/of een gezamenlijke aansluiting op een bodembron, waarbij we werken met standaard concepten die op maat gefinetuned worden. Indien gewenst, nemen we bovendien de exploitatie/instandhouding en service & onderhoud voor onze rekening, met inpassing van de bestaande ketenpartners.” 

Hybride en spijtvrij

In de verduurzamingsaanpak van Trans-id is de (eigen) routekaart van de woningverhuurder uiteraard leidend, vertelt Stoffer. “Welke lijnen zijn uitgezet richting 2030 en 2050? Op basis hiervan wordt in de meeste gevallen gekozen voor een tweetrapsraket. Aan de basis van deze aanpak ligt een hybride warmtepomp, wat direct een forse besparing op het gasverbruik oplevert. Hierdoor wordt ook de CO2-uitstoot en de energierekening voor de bewoner verlaagd. De recente ontwikkelingen rondom de energieprijzen en de energiearmoede spelen hierbij een belangrijke rol.“

De hybride warmtepomp Vincent is ideaal toepasbaar in dit scenario. De warmtepomp gebruikt primair buitenlucht als bron en vult deze (indien beschikbaar) aan met ventilatie-retourlucht. De huidige Cv-ketel levert  het tapwater en springt bij tijdens de zeer koude dagen. Door de veel hogere capaciteit dan puur op ventilatielucht gebaseerde warmtepompen, is de bijdrage veel hoger. Hierdoor wordt het gasverbruik en de CO2-uitstoot flink gereduceerd en omdat de warmtepomp niet beschikt over een separate buitenunit, is geluidsoverlast niet aan de orde.” Wanneer het geplande grootschalige onderhoud zich voordoet en de woningen dusdanig worden geïsoleerd dat de warmtevraag onder de 4,5 kW komt, kan het warmtepompsysteem zelfs eenvoudig all-electric worden uitgevoerd, wat dit een spijtvrije investering maakt.

Complete aanpak

Voor woningen die nog over een energielabel D/E/F of lager beschikken, loont het veelal om een grotere ingreep te doen. “Door gelijktijdig met het isoleren ook de traditionele verwarmingsinstallatie te vervangen door een warmtepomp, maakt de woning meteen enkele labelsprongen meer”, aldus Stoffer. “Ook wordt huurdersoverlast in de toekomst zo voorkomen.” Voor corporaties die hun warmte toch collectief willen opwekken, adviseert Trans-id het Warmtepompnet, waarbij de bodembron collectief is, maar iedere bewoner een individuele water/water-warmtepomp krijgt, zelf invloed heeft op zijn verbruik én niet gebonden is aan een monopolie van een warmtenet. 

Voor woningen die langer dan 20 jaar geëxploiteerd blijven worden, is de investering in het Warmtepompnet in relatie tot de TCO het meest interessant ten opzichte van alle alternatieven.

Slagvaardig en innovatief

“De afgelopen jaren hebben we al vele mooie projecten gerealiseerd”, benadrukt Stoffer. “De kracht van Trans-id is dat wij de slagvaardigheid en innovatiekracht van een jong bedrijf combineren met de uitgebreide kennis en ervaring van de Climate For Life Groep, waarin diverse gespecialiseerde bedrijven geclusterd zijn. Het bekendste merk binnen deze Groep is Itho Daalderop, dat in ruim honderd jaar is uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant van verwarmings-, warm tapwater-, ventilatie- en regeltechniekoplossingen. Dankzij onze gezamenlijke kennis en ervaring kunnen wij snel nauwkeurige en realistische berekeningen maken. Bovendien zijn wij een Nederlands bedrijf. Al onze oplossingen worden lokaal geproduceerd in de Itho Daalderop productiefaciliteit in Tiel. Een uniek stukje Nederlandse maakindustrie waar wij enorm trots op zijn én die zorgt voor een continue hoge kwaliteit, minimale transportbewegingen en een zeer gunstige Life Cycle Analysis-rating.”

Slimme en duurzame ontwerpen

“Ongeacht of woningcorporaties, vastgoedverhuurders en/of beleggers kiezen voor een hybride warmtepomp, all-electric warmtepomp of Warmtepompnet: in al onze projecten maken wij gebruik van slimme en duurzame ontwerpen die zich reeds in tienduizenden woningen hebben bewezen”, resumeert Stoffer. “Zo maken we duurzaamheid rendabel en dragen we bij aan een comfortabele, gezonde en energieneutrale woningvoorraad.”

Meer informatie?

Woningcorporaties, vastgoedverhuurders en/of beleggers die geïnteresseerd zijn in de duurzame energieconcepten van Trans-id en/of die meer informatie willen, kunnen vrijblijvend contact opnemen met Stephan Stoffer via: 

s.stoffer@trans-id.nl