Categorie: Nieuws

Interview met Stephan Stoffer van Trans-id

mrt 7, 2022 door admin

“De next step in verduurzamen begint vandaag!”

Woningcorporaties staan voor de enorme opgave om vóór 2050 circa 2,4 miljoen woningen te verduurzamen. Als eerste stap kiezen veel corporaties ervoor om de woningschil te isoleren. Een goede ontwikkeling, waarmee inmiddels goede stappen zijn genomen om de energievraag te beperken, aldus Stephan Stoffer, Commercieel Manager bij Trans-id. “De volgende stap is om de installaties te verduurzamen. Mede door de uiteenlopende woningvoorraden én kritische huurders lijkt per woning maatwerk nodig. Dit is echter niet het geval. Veel woningen hebben dezelfde kenmerken en zijn met minimale aanpassingen geschikt voor een duurzame installatie.” Om woningcorporaties, vastgoedverhuurders, beleggers én hun ketenpartners hierin te ondersteunen en om de (energetische) verduurzaming van de bestaande woningvoorraad te versnellen, heeft Itho Daalderop in 2019 Trans-id opgericht.

Trans-id maakt net als Itho Daalderop en Klimaatgarant deel uit van de Climate For Life Groep. Het bedrijf adviseert en begeleidt woningcorporaties, vastgoedverhuurders, beleggers en hun ketenpartners bij de transitie van hun bestaande woningbezit naar een beter energielabel (A, A+ of A++). “In de meeste (binnen)steden zijn de woningen uit de jaren ’60, ’70 en ’80 inmiddels geïsoleerd”, weet Stoffer. “Bovendien zijn de meeste pilotprojecten nu wel uitgevoerd. Het is daarom hoog tijd voor de ‘next step’: het verduurzamen van de klimaatsystemen. Van verwarming en koeling tot en met warm tapwaterbereiding en ventilatie. Een stap die steeds aantrekkelijker wordt, nu de overheid de subsidies voor warmtepompen in de bestaande bouw met 50% heeft verhoogd.”

Compleet concept
Als organisatie ontwikkelt, adviseert en verkoopt Trans-id complete energieconcepten. “In al onze projecten gaan we uit van de Trias Energetica; een driestappenstrategie voor energiezuinig verbouwen”, vertelt Stoffer. “Om de energievraag van een bestaande woning, woongebouw of woonwijk tot een minimum te reduceren, zijn bouwkundige maatregelen zoals goede isolatie, een CO2-gestuurd ventilatiesysteem (MV of WTW) en betere beglazing onmisbaar. De energievraag die overblijft, kan vervolgens uitstekend worden ingevuld met een warmtepomp, in combinatie met bijvoorbeeld zonnepanelen. Samen met de woningcorporaties, vastgoedverhuurders en beleggers brengen we met behulp van een quickscan de staat van de bestaande woningvoorraad én de mogelijke verduurzamingsscenario’s in kaart. Het mooie is dat we niet alleen adviseren, maar ook de complete oplossing kunnen leveren. Denk hierbij aan de installatie van hybride of all-electric warmtepompen en/of een gezamenlijke aansluiting op een bodembron, waarbij we werken met standaard concepten die op maat gefinetuned worden. Indien gewenst, nemen we bovendien de exploitatie/instandhouding en service & onderhoud voor onze rekening, met inpassing van de bestaande ketenpartners.” 

Hybride en spijtvrij
In de verduurzamingsaanpak van Trans-id is de (eigen) routekaart van de woningverhuurder uiteraard leidend, vertelt Stoffer. “Welke lijnen zijn uitgezet richting 2030 en 2050? Op basis hiervan wordt in de meeste gevallen gekozen voor een tweetrapsraket. Aan de basis van deze aanpak ligt een hybride warmtepomp, wat direct een forse besparing op het gasverbruik oplevert. Hierdoor wordt ook de CO2-uitstoot en de energierekening voor de bewoner verlaagd. De recente ontwikkelingen rondom de energieprijzen en de energiearmoede spelen hierbij een belangrijke rol.“

De hybride warmtepomp Vincent is ideaal toepasbaar in dit scenario. De warmtepomp gebruikt primair buitenlucht als bron en vult deze (indien beschikbaar) aan met ventilatie-retourlucht. De huidige CV-ketel levert  het tapwater en springt bij tijdens de zeer koude dagen. Door de veel hogere capaciteit dan puur op ventilatielucht gebaseerde warmtepompen, is de bijdrage veel hoger. Hierdoor wordt het gasverbruik en de CO2-uitstoot flink gereduceerd en omdat de warmtepomp niet beschikt over een separate buitenunit, is geluidsoverlast niet aan de orde.” Wanneer het geplande grootschalige onderhoud zich voordoet en de woningen dusdanig worden geïsoleerd dat de warmtevraag onder de 4,5 kW komt, kan het warmtepompsysteem zelfs eenvoudig all-electric worden uitgevoerd, wat dit een spijtvrije investering maakt.

Complete aanpak
Voor woningen die nog over een energielabel D/E/F of lager beschikken, loont het veelal om een grotere ingreep te doen. “Door gelijktijdig met het isoleren ook de traditionele verwarmingsinstallatie te vervangen door een warmtepomp, maakt de woning meteen enkele labelsprongen meer”, aldus Stoffer. “Ook wordt huurdersoverlast in de toekomst zo voorkomen.” Voor corporaties die hun warmte toch collectief willen opwekken, adviseert Trans-id het Warmtepompnet, waarbij de bodembron collectief is, maar iedere bewoner een individuele water/water-warmtepomp krijgt, zelf invloed heeft op zijn verbruik én niet gebonden is aan een monopolie van een warmtenet. 

Voor woningen die langer dan 20 jaar geëxploiteerd blijven worden, is de investering in het Warmtepompnet in relatie tot de TCO het meest interessant ten opzichte van alle alternatieven.

Slagvaardig en innovatief
“De afgelopen jaren hebben we al vele mooie projecten gerealiseerd”, benadrukt Stoffer. “De kracht van Trans-id is dat wij de slagvaardigheid en innovatiekracht van een jong bedrijf combineren met de uitgebreide kennis en ervaring van de Climate For Life Groep, waarin diverse gespecialiseerde bedrijven geclusterd zijn. Het bekendste merk binnen deze Groep is Itho Daalderop, dat in ruim honderd jaar is uitgegroeid tot een toonaangevende fabrikant van verwarmings-, warm tapwater-, ventilatie- en regeltechniekoplossingen. Dankzij onze gezamenlijke kennis en ervaring kunnen wij snel nauwkeurige en realistische berekeningen maken. Bovendien zijn wij een Nederlands bedrijf. Al onze oplossingen worden lokaal geproduceerd in de Itho Daalderop productiefaciliteit in Tiel. Een uniek stukje Nederlandse maakindustrie waar wij enorm trots op zijn én die zorgt voor een continue hoge kwaliteit, minimale transportbewegingen en een zeer gunstige Life Cycle Analysis-rating.”

Slimme en duurzame ontwerpen
“Ongeacht of woningcorporaties, vastgoedverhuurders en/of beleggers kiezen voor een hybride warmtepomp, all-electric warmtepomp of Warmtepompnet: in al onze projecten maken wij gebruik van slimme en duurzame ontwerpen die zich reeds in tienduizenden woningen hebben bewezen”, resumeert Stoffer. “Zo maken we duurzaamheid rendabel en dragen we bij aan een comfortabele, gezonde en energieneutrale woningvoorraad.”

Meer informatie?
Woningcorporaties, vastgoedverhuurders en/of beleggers die geïnteresseerd zijn in de duurzame energieconcepten van Trans-id en/of die meer informatie willen, kunnen vrijblijvend contact opnemen met Stephan Stoffer via: 

s.stoffer@trans-id.nl

Verhoogde ISDE subsidie in 2022

mrt 3, 2022 door Trans-id

Met ingang van 1 januari 2022 zijn de ISDE subsidiebedragen voor o.a. warmtepompen met 50% verhoogd. De overheid wil hiermee de verduurzaming van bestaande woningen stimuleren. Voor woningcorporaties en beleggers betekent dit dat de initiële aanschafkosten aanzienlijk dalen.

Waarom een hybride warmtepomp een goede keuze is

mrt 1, 2022 door Trans-id

Woningcorporaties staan momenteel voor een grote opgave om woningen te verduurzamen. Zowel de CO2-uitstoot fors verminderen, als aardgasvrij maken zijn hierbij belangrijke doelen. Niet elke woning kan nu al aardgasvrij gemaakt worden, dit is bijvoorbeeld lastig bij woningen die afgelopen jaren al verbeterd zijn naar label B of beter. Daarnaast worden momenteel woningen gerenoveerd waarbij nog niet duidelijk is welke warmtevoorziening in de toekomst het beste uit de bus komt. Om in deze segmenten toch nu al CO2-uitstoot te reduceren, het tussendoel van 2030 moet immers worden gehaald, is de hybride warmtepomp een betaalbare en eenvoudige oplossing. Daarnaast profiteert de huurder van een lagere energierekening en heeft een toekomstige stijging van de gasprijs minder invloed op zijn energierekening.

Wat is een hybride warmtepomp?

Een hybride warmtepomp wordt veelal toegepast in combinatie met een cv-ketel. De hybride warmtepomp verwarmt de woning het grootste deel van het jaar, de cv-ketel springt enkel bij indien de warmtevraag te hoog wordt. De warmtepomp bespaart fors op aardgas en gebruikt in de plaats hiervan energie uit de lucht en elektriciteit. Er zijn globaal 3 types hybride warmtepompen.

1. Lucht/water warmtepomp met buitendeel

Dit type warmtepomp heeft over het algemeen een relatief groot vermogen door toepassing van een buitendeel. Het voordeel hiervan is dat deze een grote bijdrage kan leveren. Als nadeel worden de buitenunit (geluid) en de investeringskosten vaak genoemd.

2. Ventilatiewarmtepomp

Dit type warmtepomp maakt enkel gebruik van de retourventilatielucht uit de woning. Indien de warmtevraag hoger wordt, zal de vaak geïntegreerde ventilatie-unit automatisch opgevoerd worden. Hierdoor ontstaat over-ventilatie. Er wordt als het kouder wordt dus extra (te veel) geventileerd, waardoor de warmtevraag nog verder toeneemt en de cv-ketel eerder en vaker moet bijspringen. Bijkomend effect is meer koude lucht door de ventilatieroosters op momenten wanneer dat juist niet gewenst is. Dit heeft een negatief effect op het comfort, zeker in combinatie met een relatief lage temperatuurverwarming. De investering is relatief laag.

3. Lucht/water warmtepomp zónder buitendeel

Deze warmtepomp maakt gebruik van buitenlucht zonder toepassing van een buitendeel. De warmtepomp haalt zelf lucht van buiten via een ingebouwde ventilator. Indien de retourventilatielucht ook wordt aangesloten op de warmtepomp, zal deze lucht bijgemengd worden, wat ten goede komt van het rendement.

Trans-id levert deze warmtepomp, genaamd Vincent, en kan met elke cv-ketel worden gecombineerd. Hierbij zal met name gebruik worden gemaakt van buitenlucht, aangevuld met eventueel beschikbare ventilatielucht. De ventilatielucht kan middels een T-stuk worden aangesloten op de aanvoer naar de warmtepomp. Hierdoor kan het ventilatiesysteem zijn normale werk doen. Het principe is hieronder geschetst.

De warmtepomp is leidend voor het verwarmen van de woning. De cv-ketel zorgt voor de verwarming van het tapwater. Wanneer het buiten te koud is, of als het rendement van de warmtepomp lager is dan het rendement van de cv-ketel, zal laatstgenoemde het verwarmen van de woning overnemen.

Vincent kan worden gecombineerd met een speciale dakdoorvoer, waardoor de installatie erg eenvoudig en esthetisch mooi weggewerkt is in het dakvlak. Tevens wordt de Spider Klimaatthermostaat standaard meegeleverd. Met deze thermostaat kan zowel de ventilatie als de warmtepomp worden bediend. Deze thermostaat neemt de regeling van de cv-ketel ook over. In combinatie met de Spider Gateway kan de installatie volledig gemonitord worden. Het benodigde onderhoud is minimaal, een visuele inspectie en het schoonmaken van het filter kan gelijktijdig met het onderhoud van de cv-ketel worden uitgevoerd. Dit vergt geen extra training van de onderhoudsmonteur.

Beste prestaties

Vincent functioneert het beste in een enigszins goed geïsoleerde woning, vanaf ongeveer energielabel C met een transmissieverlies van maximaal 12 kW. De warmtepomp heeft een maximale aanvoertemperatuur van 60°C. Hoe lager de benodigde aanvoertemperatuur, des te groter de bijdrage van de warmtepomp en de besparing. Het bestaande afgiftesysteem is hierop ook van invloed. Een installateur kan u helpen om een transmissieberekening te maken. Korte luchtkanalen en een minimum aantal bochten voorkomen geluidsoverlast. In combinatie met het montageframe en de dakkap is de installatie eenvoudig te realiseren.

Voordelen woningcorporatie

De warmtepomp bespaart fors op aardgas en gebruikt in de plaats hiervan energie uit de lucht en elektriciteit. Dit levert een forse CO2-besparing op. Zeker met ingang van de NTA8800 op 1 januari 2021, welke de NEN7120 vervangt, is deze besparing significant. De oorzaak hiervan is het steeds groener worden van de elektriciteitsopwekking in Nederland. Hierdoor ontstaat steeds minder CO2-uitstoot bij de opwekking per kilowattuur. Het gevolg hiervan is inzichtelijk gemaakt in onderstaande grafiek. Hieruit blijkt dat de hybride warmtepomp in de nabije toekomst een significante rol gaat spelen in de CO2 reductiedoelstelling voor woningcorporaties.

In combinatie met een CO2-gestuurd ventilatiesysteem levert Vincent al snel 2 tot 3 energielabelstappen op. Vanwege het installatiegemak en de verhoogde ISDE-subsidie per 1 januari 2022 van € 2.400,- is de benodigde investering beperkt. Het grote voordeel is dat een hybride warmtepomp per direct aardgas en CO2-uitstoot reduceert. In de komende 15 jaar kunnen op natuurlijke momenten extra ingrepen worden gedaan om volledig van het aardgas af te gaan. Vincent is namelijk ook toepasbaar als all-electric, als u het transmissieverlies tot 4,5 kW weet te beperken. Met Vincent investeert u in een duurzame oplossing en bent u klaar voor de toekomst.

Voordelen bewoner

Het belangrijkste voordeel voor de bewoner is de besparing op de energierekening en dat de installatie van Vincent beperkt overlast geeft. Doordat Vincent elektriciteit verbruikt in plaats van aardgas, levert dit in de toekomst meer en meer voordeel op. In het Klimaatakkoord is namelijk afgesproken dat de gasprijs komende jaren stijgt middels een hogere energiebelasting, terwijl de belasting op elektriciteit af zal nemen.

Conclusie

Ook in woningen waarbij het natuurlijk moment om te renoveren niet dichtbij ligt, zijn er mogelijkheden om nu al fors CO2-uitstoot en aardgas te reduceren. Welke warmteopwekker op termijn wordt ingezet om woningen volledig aardgasvrij te maken, kan hierdoor later worden gekozen. Daarnaast levert de hybride warmtepomp per direct een lagere energierekening op voor de bewoner.